Språk

 

Utdanningstilbud ved Vadsø videregående skole

 Klikk for stort bildeVadsø vgs.

Vadsø videregående skole tilbyr Vg1 innenfor studiespesialisering, helse- og oppvekstfag, elektrofag og teknikk og industriell produksjon.Tilbudet på Vg2 inkluderer studiespesialisering, barne- og ungdomsarbeider, helsearbeiderfag og data og elektronikk. På Vg3 tilbys det studiespesialisering. Vadsø vgs. har også kombinasjonsklasse som et av sine tilbud; dette er et innføringsår hvor minoritetsspråklige skal gjennom grunnskoleopplæring som skal sette dem i stand til å gjennomføre et ordinært Vg1. I tillegg har Vadsø OPUS som driver med ulike former for voksenopplæring i tillegg til å være kurstilbyder og -arrangør. Vadsø har dessuten ansvaret for fengselsundervisningen i Finnmark.

Vadsø vgs. har totalt 342 elevplasser; 180 på studiespesialisering, 132 på yrkesfag og 30 i kombinasjonsklasser.

 

Kontaktperson

Assisterende rektor
78 96 36 42
Odd Erik Rønning
Ressursleder
78 96 36 96
Ove Jonny Bjørnsti
Avdelingsleder på Yrkesfag
78 96 36 64
Andreas S Rushfeldt
Avdelingsleder Studiespesialisering
78 96 37 51
rektor
78 96 36 60