OPUS Vadsø

Velkommen til opplærings- og utviklingssenteret ved Vadsø videregående skole. OPUS gjennomfører voksenopplæring, prosjekter, etterutdanning og videreutdanning for arbeidslivet.

OPUS Vadsø skal være en ressurs for lokalsamfunnet. Vi gjennomfører voksenopplæring, prosjekter, kurs, etterutdanning og videreutdanning for arbeidslivet. Nasjonale og internasjonale kompetanseprosjekter for elever fra skolen og voksne deltakere på fag- og yrkesopplæring er også en viktig del av vårt arbeidsområde. Vi benytter primært lokaler og pedagogisk utstyr på skolen.

Våre aktiviteter
Fagbrev for voksne praksiskandidater/videregående skole
OPUS tilbyr voksenopplæring på videregående skole nivå. Nye kurs starter jevnlig opp i januar og august/september. Hvilke kurs som starter opp varierer, og er blant annet avhengig av hvor mange søkere vi har til de enkelte fag. Kontakt oss for informasjon om aktuelle kurs.
Hvis du ønsker å søke gjør du det ved å registrere deg på vigo.no. samt sende mail med navn og kontaktinformasjon til haakon.eilertsen@tffk.no. Ta kontakt med OPUS eller opplæringsavdelinga i Troms og Finnmark fylkeskommune, om du har spørsmål eller trenger hjelp til registrere deg.

Tidligere kurs:

  • Service- og administrasjonsfaget
  • Renholdsoperatørfaget
  • Helsearbeiderfaget
  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
  • Kontor- og administrasjonsfaget

Voksenrett
Fra og med det året du fyller 25 kan du ha rett til videregående opplæring (voksenrett). Dette gjelder hvis du har fullført grunnskole eller tilsvarende, men ikke videregående opplæring. Voksenretten gjelder også hvis du er innvandrer med oppholdstillatelse og ikke har fullført videregående opplæring i hjemlandet.

Godkjenningssentralen i Finnmark fylkeskommune avgjør gjennom en realkompetansevurdering om du har voksenrett.

Prosjekter og kurs
OPUS jobber med ulike nasjonale og internasjonale kompetanseprosjekter. Vårt mål er å gjennomføre prosjekter der deltakerne er elever og ansatte ved skolen, men også med deltakere fra arbeidslivet som ønsker å øke sin kompetanse.

 

Kurs 2024:

  • Praksiskandidatkurs

Har du lang erfaring fra et yrke, men har ikke fagbrev? Ta kontakt, så setter vi opp praksiskandidatkurs!

  • Eksamensforberedende kurs v/ Nettskolen

Artikkelliste