Språk

 

OPUS Vadsø

Velkommen til opplærings- og utviklingssenteret ved Vadsø videregående skole. OPUS gjennomfører voksenopplæring, prosjekter, etterutdanning og videreutdanning for arbeidslivet.

OPUS Vadsø skal være en ressurs for lokalsamfunnet. Vi gjennomfører voksenopplæring, prosjekter, kurs, etterutdanning og videreutdanning for arbeidslivet. Nasjonale og internasjonale kompetanseprosjekter for elever fra skolen og voksne deltakere på fag- og yrkesopplæring er også en viktig del av vårt arbeidsområde. Vi benytter primært lokaler og pedagogisk utstyr på skolen.

 

Våre aktiviteter


Fagbrev for voksne praksiskandidater/Videregående skole
 

OPUS tilbyr voksenopplæring på videregående skole nivå. Nye kurs starter jevnlig opp i januar og august/september. Hvilke kurs som starter opp varierer, og er blant annet avhengig av hvor mange søkere vi har til de enkelte fag. Kontakt oss for informasjon om aktuelle kurs.

Hvis du ønsker å søke gjør du det ved å registrere deg på www.vigo.no. samt sende mail med navn og kontaktinformasjon til vadso.opus@ffk.no .Ta kontakt med OPUS eller opplæringsavdelinga i Finnmark fylkeskommune, om du har spørsmål eller trenger hjelp til registrere deg.

Voksenrett
Fra og med det året du fyller 25 kan du ha rett til videregående opplæring (voksenrett). Dette gjelder hvis du har fullført grunnskole eller tilsvarende, men ikke videregående opplæring. Voksenretten gjelder også hvis du er innvandrer med oppholdstillatelse og ikke har fullført videregående opplæring i hjemlandet.

Godkjenningssentralen i Finnmark fylkeskommune avgjør gjennom en realkompetansevurdering om du har voksenrett.


Kurs/etterutdanning for bedrifter og etater

Bedrifter og etater har ulike behov for kurs til sine ansatte. På forespørsel har OPUS mulighet til å spesialtilpasse og gjennomføre kurs innenfor ulike områder. Eksempler på kurs: Photoshop-, Excel-, Word- , sveisekurs og språkkurs. Kontakt oss gjerne dersom du har ønsker og idéer til kurs for din arbeidsplass. Ta kontakt med oss for å bestille kurs og få informasjon om priser.


Prosjekter

OPUS jobber med ulike nasjonale og internasjonale kompetanseprosjekter. Prosjektene realiseres i stor grad med støtte fra Nordplus, Fylkeskommunens regionale utviklingsmidler, RUP-midler eller EU-midler. Vårt mål er å gjennomføre prosjekter der deltakerne er elever og ansatte ved skolen, men også med deltakere fra arbeidslivet som ønsker å øke sin kompetanse.

 

BKA-kurs

OPUS er arrangør av kurs i Basiskompetanse i arbeidslivet, BKA-kurs. Dette er kurs i grunnleggende lesing, skriving, regning og data for arbeidslivet og finansieres av VOX. BKA-kurs gjennomføres i samarbeid med bedrifter for best mulig tilpasset undervisning. Ta kontakt med oss for å få mer informasjon om voksenopplæring i arbeidslivet.

 

Teknisk arrangør av kurs og konferanser

I forbindelse med kurs disponerer skolen undervisningsrom. Skolens kantine har på dagtid et godt utvalg. Den har i tillegg tilbud om servering til grupper i forbindelse med kurs.

Kontaktperson

OPUS-leder
78 96 37 82