Språk

 

Helse- og oppvekstfag

Opplæringen innen helse- og oppvekstfag skal gjøre elevene i stand til å medvirke til at samfunnet får dekket kompetansebehovet innenfor oppvekst (blant annet barnehage/SFO) og innenfor helse- og sosialtjenestene (blant annet innenfor sykehjem, sykehus og hjemmetjenestene)

.Programfagene er helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøving. Elevene får blant annet kunnskap om hva som er helsefremmende arbeid, om livsstilssykdommer, om hvordan kroppen er bygd opp og hvordan kommunisere sammen på en god måte.

Helse og oppvekstfag skal gjøre elevene skikket til å yte god service og kunne kommunisere med mennesker uansett kulturell tilknytning eller livssituasjon.

En arbeidsuke ved Helse- og oppvekstfag Vg1 er 35 timer, fordelt på følgende fagområder:

12 timer fellesfag:

  • engelsk
  • norsk
  • naturfag
  • matematikk
  • kroppsøving

23 timer programfag:

  • Helsefremmende arbeid
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Yrkesutøvelse
  • Prosjekt til fordypning

Litt om programfagene:

Helsefremmende arbeid

Omhandler sammenhengen mellom livsstil og fysisk og psykisk helse. Det handler om verdien av kosthold og fysisk aktivitet, forebygging av livsstilssykdommer og hindring av smitte. Faget gir også kunnskap om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer. Førstehjelp og ergonomi er tema som også hører til faget.

Kommunikasjon og samhandling
Omhandler møtet mellom mennesker, uavhengig av språk, kultur, religion, livsførsel eller funksjonsnivå. Elevene skal bli bevisst egen væremåte og egen atferd ovenfor brukerne.

Faget handler også om de kravene samfunnet setter til de som skal arbeide innenfor oppvekst, helse og sosialtjenestene med fokus på sosial kompetanse, service og brukermedvirkning.

Yrkesutøvelse
Omhandler hvordan oppvekst, helse og sosialtjenestene er bygd opp, om de ulike yrkesgruppene, verdien av tverrfaglig samarbeid og god yrkesutøvelse.

Norge i et flerkulturelt perspektiv inngår også i programfaget. Faget tar også for seg lovverk og regler i arbeidslivet.

Ved å gå helse og oppvekst kan du gå videre til:

Ambulansefaget

Barne- og ungdomsarbeiderfaget: Denne linjen tilbyr Vadsø videregående.

Fotterapi og ortopediteknikk

Helsearbeiderfaget : Denne linjen tilbyr Vadsø videregående.

Helseservicefaget

Hudpleie

Kontaktperson

Ove Jonny Bjørnsti
Avdelingsleder på Yrkesfag
78 96 36 64