Kombinasjonsklasse

Høsten 2017 startet Vadsø vgs. opp med kombinasjonsklasser - 2 klasser med til sammen 30 elevplasser. Kombinasjonsklasser er et tilbud om grunnskoleopplæring til minoritetsspråklige elever i alderen 16 til 21 år. 

Kombinasjonsklasser er et felles tilbud til minoritetsspråklig ungdom gitt i samarbeid mellom kommune og fylkeskommune. 

I juni 2016 kom følgende lovendring: 

  • Ungdommer som har gjennomført grunnskolen, men som av ulike årsaker ikke har et godt nok faglig grunnlag til å starte eller gjennomføre videregående opplæring, kan tilbys mer grunnskoleopplæring. 
  • Behovet for mer grunnskoleopplæring skal knyttes til den enkeltes mulighet til å fullføre videregående opplæring.
  • Vurderingen skal knyttes til det faglige nivået og hvilke forutsetninger han eller hun har for å kunne starte opp og følge undervisningen på videregående nivå. F.eks. ungdommer som har kommet til Norge sent i grunnskoleopplæringen og som derfor ikke har fått all den grunnskoleopplæringen de har behov for. 

På Vadsø videregående skole får denne elevgruppen tilbud om

  • 8 uketimer norsk
  • 4 uketimer samfunnsfag
  • 4 uketimer matematikk
  • 4 uketimer naturfag
  • 4 uketimer engelsk 
  • 2 uketimer kroppsøving

I tillegg er fredagen satt av til å jobbe prosjektbasert - f.eks. skolebesøk, bedriftsbesøk, IKT-opplæring, elevbedrift, karriereveiledning, jobbsøkerkurs og HMS. 

I naturfag og matematikk tilbys det dessuten fleksibel opplæring, det vil si elevene kan få nettbasert undervisning på sitt morsmål i disse fagene.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med avdelingsleder nedenfor.