Fengselsundervisning

Fylkeskommunene har faglig og administrativt ansvar for opplæringen innenfor kriminalomsorgen. I Finnmark er ansvaret for denne opplæringen knyttet til Vadsø videregående skole.

Fagene som tilbys er de som kreves etter 23/5-regelen:

  • norsk
  • engelsk
  • naturfag
  • matematikk
  • historie
  • samfunnsfag

I tillegg tilbys kroppsøving og opplæring i IKT. Skolen tilbyr dessuten ulike typer kurs, f.eks. sveising, elektronikk, gitar, og kosthold og ernæring.

Artikkelliste