Skolens ledelse og ansatte

Ledelsen ved Vadsø videregående skole består av:

Rektor Marianne Fjellheim / marianne.fjellheim@ffk.no
​Rektor har et overordnet ansvar for både pedagogiske og driftsmessige oppgaver, samt skolebiblioteket. Rektor skal lede utviklinga av skolens pedagogiske arbeid og tilbud til elevene, og er øverste ansvarlig for at elevene får den kvaliteten i undervisninga som er beskrevet i Opplæringslova. En viktig del av ansvaret er knyttet til samarbeid med tillitsvalgte for lærere og elever og skolens partnere i samfunns- og næringsliv. Rektor er den juridisk ansvarlige personen ved skolen.

Assisterende rektor/avd. leder idrettsfag Andreas Rushfeldt / andreas.s.rushfeldt@ffk.no
Avdelingsleder for idrettsfag og kombinasjonsklassen. Avdelingslederen har ansvaret for å utvikle fagtilbud og kvaliteten i undervisninga på avdelinga, og sørger for at avdelinga har kvalifiserte lærere med god kompetanse.

Avdelingsleder studiespesialisering Julie Andreassen / julie.andreassen@ffk.no

Studiespesialisering består av programområdene realfag og språk, samfunnsfag, økonomi. Avdelingslederen har ansvaret for å utvikle fagtilbud og kvaliteten i undervisninga på avdelinga, og sørger for at avdelinga har kvalifiserte lærere med god kompetanse.

 

Lene christin Johansen / lene.johansen@ffk.no
Ansvar for økonomi og avdelingsleder for merkantilt. Har ansvar for skoleadministrative systemer, eksamen, dokumentasjon og økonomi.

Avdelingsleder yrkesfag Marit Ellen Anne Bongo Dikkanen / marit.dikkanen@ffk.no

Ved Vadsø videregående skole består yrkesfag av utdanningsprogrammene Teknikk og industriell produksjon, Helse- og oppvekst og Elektrofag. Avdelingslederen har ansvaret for å utvikle fagtilbud og kvaliteten i undervisninga på avdelinga, og sørger for at avdelinga har kvalifiserte lærere med god kompetanse.

 

For å finne andre ansatte kan du søke her.

Her finner du oversikt over kontaklærerne.