Skolens ledelse og ansatte

Ledelsen ved Vadsø videregående skole består av:

Rektor Marianne Fjellheim
​Rektor har et overordnet ansvar for både pedagogiske og driftsmessige oppgaver, samt skolebiblioteket. Rektor skal lede utviklinga av skolens pedagogiske arbeid og tilbud til elevene, og er øverste ansvarlig for at elevene får den kvaliteten i undervisninga som er beskrevet i Opplæringslova. En viktig del av ansvaret er knyttet til samarbeid med tillitsvalgte for lærere og elever og skolens partnere i samfunns- og næringsliv. Rektor er den juridisk ansvarlige personen ved skolen.

Konstituert assisterende rektor/avd. leder studiespesialisering Andreas Rushfeldt
Studiespesialisering består av programområdene realfag og språk, samfunnsfag, økonomi. I tillegg hører Kombinasjonsklassene til her. Avdelingslederen har ansvaret for å utvikle fagtilbud og kvaliteten i undervisninga på avdelinga, og sørger for at avdelinga har kvalifiserte lærere med god kompetanse.

Ressursleder Odd Erik Rønning
Ansvar for skoleadministrative systemer, eksamen, dokumentasjon, fag- og timefordeling og timeplaner.

Avdelingsleder yrkesfag Ann-Karin Dahl Næss
Ved Vadsø videregående skole består yrkesfag av utdanningsprogrammene Teknikk og industriell produksjon, Helse- og oppvekst og Elektrofag. Avdelingslederen har ansvaret for å utvikle fagtilbud og kvaliteten i undervisninga på avdelinga, og sørger for at avdelinga har kvalifiserte lærere med god kompetanse.

 

For å finne andre ansatte kan du søke her.

Her finner du oversikt over kontaklærerne.

 

Artikkelen er under oppdatering.

Til toppen