Kontaktlærere

Her finner du oversikt over kontaktlærere for skoleåret 2022/2023:

Studiespesialisering

1STA: Nina Kvam og Knut Busk

1IDR: Kjetil Nesje

2IDR: Magnus Tjelle

2STA: Marte Leikvoll

3STA: Astrid Storstein

3STB: Alexander Corneliussen

KMA: Pia Pedersen

Yrkesfag

1ELA: John Einar Pedersen

1HOA: Lisa Laiti

1TIF: Frank Nilsen

2HEA: Katrine F. Bakken

Til toppen