Yrkes- og utdanningsmesse på Vadsø VGS 22. februar

Vadsø videregående inviterer til yrkes- og utdanningsmesse onsdag 22. februar.

For påmelding ta kontakt på facebook eller mail: andreas.s.rushfeldt@tffk.no eller haakon.eilertsen@tffk.no
Vekst og trivsel er nødvendig for en positiv utvikling i Vadsø og Varanger. For å støtte opp om denne utviklingen er det viktig at ungdommen vet hvilke muligheter som finnes i nærområdet. Vi inviterer derfor offentlige og private bedrifter og utdanningsinstitusjoner til å holde stand på yrkes- og utdanningsmessa på Vadsø videregående skole onsdag 22.februar.
Besøkende er elever fra ungdomskoler og videregående skoler i Vadsø, Nesseby og Tana.

Hvor?

Vadsø videregående skole

Når?

Onsdag 22. februar 2023, kl. 10-14
Yrkes- og utdanningsmessen åpner for besøkende klokken 1000, og varer til kl. 1400. Skolen åpner 0830 for påmeldte deltakere.
Detaljert program for dagen kommer senere.
Annen info:
- Påmeldingsfrist er onsdag 15. februar
- Deltakende bedrifter og organisasjoner står på stand på skolens klasserom
- Det må påregnes å måtte dele klasserom med andre bedrifter/organisasjoner
- Klasserommene inneholder en projektor og ett lydanlegg, så dere må selv ta med det utstyret vi trenger
- Hver bedrift/organisasjon får tildelt +/- 10 kvadratmeter, men dersom noen har behov for mer plass, gir dere beskjed om det i påmeldingslenken. Et eksempel på dette kan være Vadsø Kommune, som er én organisasjon, med flere enheter
For påmelding ta kontakt på facebook eller mail: andreas.s.rushfeldt@tffk.no eller haakon.eilertsen@tffk.no
Marianne Fjellheim
Rektor/
Vadsø videregående skole