Velkommen til skolestart

Viktig informasjon for elever og foresatte

Det nærmer seg skolestart ved Vadsø videregående skole. I det siste har vi arbeidet for at dere skal få en så god skolestart som mulig. Det er viktig at du og foresatte leser denne informasjonen. 

Vi håper at det kommende skoleåret blir et mer normalt år og ikke like preget av korona-tiltak. Vadsø videregående skole er på grønt nivå, men vi minner om de gjeldende smitteverntiltakene:

  • Husk god hånd- og hostehygiene
  • Hold minst 1 meter avstand til andre enn de du bor sammen med. Unngå fysisk kontakt som håndhilsing og klemming.
  • Får du symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til du har en negativ test eller ikke har symptomer lenger

 

Vi gleder oss til å ta imot deg mandag 23. august:

Vg1 yrkesfag og studiespesialisering, idrettsfag, og kombinasjonsklassen:

Mandag 23. august 2021, kl. 0830.

 

Vg2 og 3 studiespesialisering, vg2 yrkesfag og påbygg:

Mandag 23. august 2021, kl. 0900.

 

Du som starter på vg1 og i kombinasjonsklassen vil bli møtt i hovedinngangen for registrering. Her får du vite hvilket klasserom du skal ha og hvor du skal gå. Alle andre elever møter på eget klasserom. Der vil dere bli tatt imot av kontaktlærer.

I vedlegget til dette brevet finner du hvilken klasse du skal gå i, hvem som er din kontaktlærer og hvilket klasserom du skal ha.

Dersom du ikke møter opp første skoledag, vil du miste skoleplassen din. Det er derfor viktig at du tar kontakt med skolen hvis du blir forhindret fra å møte.

Lån og stipend

Du må selv søke om stipend. Søknaden sender du etter at du har fått bekreftet skoleplass. Lærlinger kan søke når lærekontrakten er godkjent både av arbeidsgiver og fagopplæringskontoret.

Utstyr

Du er selv ansvarlig for egen skole-pc. Du kan enten bruke din egen pc, eller du kan kjøpe en ved å benytte fylkeskommunens avtale. Ta kontakt med skolen dersom du ønsker
dette. Skal du gå TIF eller EL, må du ha PC og ikke Mac. Dette henger sammen med programvare som brukes på disse utdanningsprogrammene.

Fagbøker får du låne på skolens bibliotek. Besøk nettsiden til skolebiblioteket for mer info og utlånsreglement.

Skrivebøker, skrivesaker, hengelås til bokskap og annet utstyr du mener er nødvendig må du kjøpe selv.

Du som skal gå Teknikk og industrifag må ha en del nødvendig utstyr. En oversikt over hvilket utstyr du behøver, ligger vedlagt ved brevet du skulle ha fått i posten.

Elevhybler

Dersom du er borteboer og trenger et sted å bo, har skolen ledige hybler til utleie. Skjemaer for elevhybler finner du på Fylkeskommunen sine sider. Klikk på «skole og utdanning», og velg skjemaet «FINNMARK – søknad om elevbolig». Elevboligene vil være klare for innflytting fra 19. august 2021.

Skoleskyss

Elever i videregående skole har rett til gratis skoleskyss når avstanden mellom hjem og skole overstiger 6 km hver vei. Har du behov for dette kan du søke direkte på Snelandia sine sider.


Vi gleder oss til å treffe deg.


Vel møtt til første skoledag!