Velkommen til skolestart for skoleåret 2022/2023

Vi ønsker alle elever velkommen til skolestart mandag 22. august!

Her finner du praktisk informasjon + oppmøtetider for klassene.

Vi ønsker deg velkommen som elev ved Vadsø videregående skole og til skolestart!

Vi håper at det kommende skoleåret blir et mer normalt år enn de foregående årene og ikke like preget av korona-tiltak. Det finnes for tiden ingen restriksjoner knyttet til korona; dersom du er smittet og syk, skal du holde deg hjemme til du er/føler deg frisk igjen.

Skolestart er mandag 22. august.

Vg1 yrkesfag og studiespesialisering, Vg1 idrettsfag, og kombinasjonsklassen:

Mandag 22. august 2022, kl. 1015.

 

Du vil bli møtt i hovedinngangen. Her får du informasjon om hvilket klasserom du skal møte på. På klasserommet venter kontaktlærer på deg.

Vg2 Idrett og studiespesialisering, VG3 studiespesialisering og vg2 yrkesfag:

Mandag 22. august 2022, kl. 1100.

Du møter på tildelt klasserom. Klasseinformasjon står på døra.

 

Viktig: Dersom du ikke møter opp første skoledag, vil du miste skoleplassen din. Det er derfor viktig at du tar kontakt med skolen hvis du blir forhindret fra å møte, for å avtale oppmøtetidspunkt.

På skolens hjemmeside, finner du praktisk informasjon om skolen, https://vadso.vgs.no/. Vi har også en egen facebookside som vi anbefaler deg å følge, https://www.facebook.com/vadsovgs – da vil du få med deg nyttig informasjon og jevnlige oppdateringer.

 

Fravær

Det kommende året er fraværsgrensa tilbake for fullt. Fraværsgrensa fungerer slik:

  • Når du overstiger 5% fravær i et fag, vil du få et varsel om at fraværet begynner å bli høyt.
  • Skulle du passere 10% fravær i faget, må du ha legeerklæring for å få fraværet godkjent.

Dersom du har en legeerklæring på kronisk sykdom, kan du ta dette opp med din kontaktlærer ved oppstart av skoleåret.

Du kan lese mer om fraværsreglementet i TFFK her: https://www.tffk.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/reglement/

 

Elevopplysningsskjema

Så snart som mulig må du fylle ut et digitalt elevopplysningsskjema, slik at skolen får inn riktig informasjon om foreldre/foresatte, adresser etc. Du går inn på https://skjema.tffk.no og klikk på «skole og utdanning», og velg «elevopplysningsskjema».

 

Fagvalgskjema

Elevene på vg1 studiespesialisering og vg1 idrettsfag skal fylle ut vedlagte fagvalgskjema og returnere det til kontaktlærer snarest.

 

Lån og stipend

Du må selv søke om stipend. Dette gjør du på www.lanekassen.no .

Søknaden sender du etter at du har fått bekreftet skoleplass.

 

Utstyr

Du er selv ansvarlig for egen skole-pc. Du kan enten bruke din egen pc, eller du kan kjøpe en ved å benytte fylkeskommunens avtale. Ta kontakt med IT-ansvarlig på skolen, dersom du ønsker dette.

Skal du gå TIF eller EL, må du ha PC og ikke Mac. Dette henger sammen med programvaren som brukes på disse utdanningsprogrammene.

Fagbøker får du låne på skolens bibliotek.

Skrivebøker, skrivesaker, hengelås til bokskap og annet utstyr du mener er nødvendig, må du kjøpe selv.

Du som skal gå TIF, må ha en del nødvendig utstyr. En oversikt over hvilket utstyr du behøver, ligger vedlagt.

 

Elevhybler

Dersom du er borteboer og trenger et sted å bo, har skolen ledige hybler til utleie.  Skjemaer for elevhybler finner du på https://skjema.tffk.no. Klikk på «skole og utdanning», og velg skjemaet «FINNMARK – søknad om elevbolig». Ta kontakt med Odd Erik Rønning, 93242893 hos oss for å avtale tidspunkt for innflytting.

 

Skoleskyss

Elever i videregående skole har rett til gratis skoleskyss, når avstanden mellom hjem og skole overstiger 6 km hver vei. Har du behov for dette kan du søke direkte her: https://skole.snelandia.no.

 

Vi gleder oss til å treffe deg! Vel møtt til første skoledag!

 

Med vennlig hilsen

Marianne Fjellheim

Rektor

Vadsø videregående skole

Til toppen