Trekk til skriftlige eleveksamener

Datoer for trekk av årets skriftlige eleveksamener.

Trekket til vårens skriftlige eleveksamener blir publisert i VIS den 12.mai 2023 kl. 09:00. Muntligeksamener vil bli publisert 48 timer før selve eksamen, og den vil også vises i VIS.

19.mai er satt opp med muligheter for uttrekk til forberedelse til eksamen/eksamen for elever, dette er en elevfri dag. De elever som blir trukket opp til forberedelse/eksamen denne dagen, må og bør møte på skolen, og samarbeide med faglærer. For de elever som har samisk som førstespråk, har eksamen 19.mai.

OBS! De elevene som har følgende fagkodene kan bli trekt opp til eksamen 19. mai og må være forberedt på det:

NOR1212, NOR1268, SFS1007, SFS1032, SFS1052, SFS1057, SAS2002.

 

Se hvilke fag som har trekk den 12. mai i filen under: