Sommerskole for yrkesfagelever

Vadsø vgs arrangerer sommerskole for yrkesfagelever som er ferdig i år, samt tidligere elever og lærlinger med karakteren 1 eller IV i i fagene engelsk, naturfag og matematikk.

Sommerskole

Vadsø vgs arrangerer sommerskole i uke 25 for yrkesfagelever som har fått karakteren 1 eller IV i ett av fagene matematikk, engelsk eller naturfag. Kurset er eksamensrettet og gratis. Ta kontakt med skolen for mer informasjon.

Matte og engelsk

Kursene er for desom går yrkesfag VG1 våren 2023 og har karakteren 1 i standpunkt i hhv. matematikk og/eller engelsk. Kursene er eksamensrettet.

Begge disse fagene er et trekkfag, og elever i sommerskole kan trekkes til enten sentralt gitt skriftlig eksamen (eksamen vil være høsten 2023) eller lokalgitt muntlig eksamen. Dersom du blir trukket i skriftlig, kan du tidligst ta særskilt eksamen høsten 2023og denne er gratis. Den muntlige særskilte eksamenen kan avholdes våren 2023 og den er også gratis. På begge eksamensformene vil eksamenskarakteren bli registrert på høsten 2023.

Tidligere elever og lærlinger med standpunktkarakteren 1 eller IV i faget kan også delta på sommerkurset, men de må ta eksamen som privatister. For å bestå henholdsvis matematikk og engelsk som privatist, må privatisten ta både skriftlig og muntlig eksamen. Nasjonalt gitt skriftlig eksamen og lokalgitt muntlig eksamen kan du ta tidligst høsten 2023. Du må selv melde deg opp til eksamenene i Privatistportalen i perioden 1.-15. september og betale eksamensavgiftene.

Naturfag

Kurset er for desom går yrkesfag VG1 våren 2023 og har karakteren 1 i standpunkt i naturfag. Du får undervisning i de viktigste kompetansemålene i faget samt praktiske øvelser. Eksamensformen er lokalgitt, muntlig-praktisk og gratis særskilt eksamen kan avlegges våren 2023 rett etter sommerkurset. Eksamenskarakteren bli registrert på høsten 2023.

Tidligere elever og lærlinger med karakteren 1 eller IV i faget kan også delta på sommerkurset. Denne sistnevnte målgruppa vil da være privatister og de må avlegge eksamen høsten 2023. De må selv melde seg opp til eksamen i Privatistportalen i perioden 1.-15. september og betale eksamensavgiften.