Smitteutbrudd i Vadsø kommune

Vi er informert om at Vadsø kommune står ovenfor et Covid-19 smitteutbrudd. 

Vadsø videregående skole følger smittevernråd både fra nasjonale helsemyndigheter og fra Vadsø kommune. 

Elever og ansatte ved Vadsø videregående skole med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse (vond hals, hoste, tap av luktesans, rennende nese m.m.) skal ikke møte i på skolen. Dette gjelder også vaksinerte.

Vi anbefaler syke elever å teste seg før de kommer på skolen, men vi nekter dem ikke å komme på skolen selv om de ikke har testet seg. Elever kan komme tilbake på skolen selv om de har restsymptomer som rennende nese eller hoste. På Vadsø kommunes nettside finner du både informasjon og råd: https://www.vadso.kommune.no/tjenester/informasjon-om-covid-19-koronavirus/?readAll=true

Helsedirektoratets råd:

  1. Syke personer skal ikke være på skolen. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.
  2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
  3. Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte.

 

Fravær:

I løpet av oktober er også koronarelatert fravær å regne som et hvilket som helst annet sykdomsfravær. Dette medfører at fraværet vil telle med når det gjelder fraværsgrensen (10%), jf. rundskriv, Udir-3-2016, sist endret 18.11.2020. Rundskrivet finnes her: https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Vitnemal/fravarsgrense---udir-3-2016

Til toppen