Om smittevern ved Vadsø videregående skole

Nye tiltak etter påske.

Norge har fått nye nasjonale smittevernregler og skolene har fått oppdaterte veiledere, men mye er fortsatt likt. Det som gjelder på skolen vår er:

 • Elevene skal oppholde seg minst mulig i skolens fellesarealer, lærerne har hjemmekontor så mye som mulig uten at det går ut over undervisninga
 • Elevene benytter nærmeste inngang og utgang for å komme seg til klasserommet
 • Elevene unngår områder med trengsel - vær særlig nøye ved bokskap, garderobe, kantine og korridorer 
 • Elevene forholder seg til sine timeplaner slik de er på skolens nettside 
 • Lærere passer på at lengden på timen overholdes, slik at vi får full effekt av forskjøvet oppmøtetid
 • Pausene skal benyttes til a) toalettbesøk, b) gå helt ut å strekke på beina eller c) handle i kantina. Kantineområdet er stengt for spising, og kan bare brukes av elever som har fritime og derfor ikke et fast klasserom å være i. Pass på å holde avstand
 • Du skal ha en fast plass i klasserommet (også når du har programfag med elever fra en annen klasse enn din). Da blir det lettere å vite hvem som er nærkontakter i en klasse i tilfelle smittesporing
 • Vask pulten din når du kommer og når du forlater klasserommet. Da vet du at din arbeidsplass er trygg for deg og du gjør skolen tryggere for andre
 • Inne i klasserommet er det greit å være nærmere enn 1 m, men utenfor klasserommet skal du holde minst 1 m avstand (også til elever som du går i samme klasse som). Du kan altså ikke være nærmere enn 1 m med noen utenfor klasserommet
 • Regelen om minst 2 m avstand gjelder utenfor skolen

Husk: når en voksen sier ifra til deg om at du må holde avstand til andre, må du følge det de sier. Dette følger av ordensreglementet til skolen som du som elev må følge.

Ordensreglene oppgir også konsekvensene av å ikke overholde ordensreglementet. Dette kan være muntlig eller skriftlig påtale, nedsatt ordens- eller atferdskarakter.

Vi må sammen passe på at vi holder avstand til hverandre. En meter er lengre enn du kanskje tror. Selv om det er lavt smittetrykk i Vadsø, kan dette forandre seg fort og de nye muterte virusene smitter mye lettere enn det opprinnelige viruset. Derfor: pass på deg selv og hjelp til med å passe på hverandre. Stay safe!

 

Smittevernveilederen sier:

Det overordnede målet med kontaktreduserende tiltak er å begrense smittespredning mellom personer og å begrense antall kontakter. Dette letter arbeidet med smittesporing og hindrer at mange må i karantene.

Kontakter og nærkontakter er to ulike kategorier

 • Nærkontakt brukes for å definere hvem som skal i karantene og må teste seg ved et påvist smittetilfelle. Definisjonen av nærkontakter er blant annet personer som har vært i mindre enn 2 meters avstand fra den smitteførende personen i mer enn 15 minutter.
 • En kontakt er en person som har vært i nærheten av en smittet person, men som ikke faller i kategorien nærkontakt og har liten risiko for å bli smittet

Den enkelte skole bør tilstrebe å oppfylle så mange tiltak som mulig innenfor gult nivå, slik at summen av tiltak blir best mulig.

Fysisk kontakt:

 • Unngå håndhilsning og klemming

Avstand:

 • Hele klasser og andre faste grupper kan ha undervisning sammen.
 • Elever bør ha fast plass i klasserommet og/eller faste samarbeidspartnere/-grupper.
 • Registrer hvem som sitter hvor (klassekart).
 • Unngå større samlinger.
 • Hold én meters avstand utenfor klasserommet (gjelder både ansatte og elever).
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.
 • Vurder å merke gulvet for å sikre avstand i områder det kan oppstå trengsel.

Friminutt og fellesarealer:

 • Hold minst én meters avstand i friminutt og pauser.
 • Vurder å øke bemanningen for å bidra til at smittevern bedre etterleves i fellesarealer/ friminutt.
 • Vurder alternerende bruk av fellesarealer.

Begrens deling av mat og gjenstander:

 • Elevene skal ikke dele mat og drikke.
 • Elevene bør sitte på sine faste plasser når de spiser.
 • Mat kan tilberedes og serveres på skolen etter vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat.
 • Begrens bruk av felles kantine. Ved bruk må det sikres avstand mellom elever.

Transport og skoleskyss:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
 • Skoleskyss til og fra skolen: Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Følg gjeldende nasjonale eller lokale retningslinjer for kollektivtransport, inkludert anbefalinger eller påbud om munnbind.
 • Skoleturer som innebærer samling av elever på tvers av klasser og på offentlige transportmidler begrenses.

Råd om bruk av munnbind for elever i videregående skole  

 • Det anbefales å ikke bruke munnbind i undervisningssituasjonen
 • Munnbind kan brukes utenfor klasserommene og fellesarealer, der det kan oppstå trengsel. Det er viktig å fortsette å holde avstand alle steder det er mulig, selv om det brukes munnbind.
 • Det må legges til rette for håndhygiene når munnbindet skal tas på og av. Det anbefales rent munnbind eller nytt engangsmunnbind hver gang munnbind skal brukes. Tøymunnbind må oppbevares i en lukket pose når den tas av, og vaskes etter bruk. SLes FHIs råd om munnbind her.
 • Det må være gode rutiner for avfallshåndtering for engangsmunnbind.
 • For best tilpasning til ansiktet, er munnbind som knyttes bak bedre enn munnbind som festes med strikk bak ørene.
 • Bruk av munnbind må ikke føre til at det lempes på andre smitteverntiltak, som for eksempel å holde seg hjemme ved luftveissymptomer.


Her kan du lese Udirs Veileder om smittevern for videregående skole.

Her kan du lese skolens ordens- og fraværsreglement.

Til toppen