Obligatoriske prøver for å søke om statsborgerskap

Trenger du dokumentasjon for å søke norsk statsborgerskap?

Vadsø kommune planlegger å organisere prøver i norsk (muntlig og skriftlig) og samfunnskunnskap på arabisk og dari i ukene 22, 24/26. 

Trenger du disse prøvene? Ta kontakt med Andreas Rushfeldt for mer informasjon.

Til toppen