Nytt utlånsreglement

Fra første august ble det innført nytt utlånsreglement for fylkets videregående skoler.

Vi påpeker viktigheten å lese hele dokumentet, som du finner på skolebibliotekets nettsider, men vil spesielt fremheve at "Eleven er ansvarlig for alle lån. Det betyr at eleven, eller elevens foresatte, må erstatte det som skades eller tapes (...)" og "Erstatningsbeløpet vil som hovedregel være gjenanskaffelsespris (...)".

Til lykke med nytt skoleår!