Ledige stillinger som lærer og avdelingsleder ved Vadsø videregående

Vadsø vgs har ledige lærerstillinger i opptil 300% i tillegg til en ledig 100%-stilling som avdelingsleder.

Ledige stillinger

Lærer

Vi har ledig inntil 300% stilling som lærer med ansettelse fra 01.08.2023.

Søk på  stillingene her: Ledige lærerstillinger ved Vadsø videregående

Behovet fordeler seg slik:

  • 100% lærerstilling med kroppsøving/programfag idrett som hovedfag. Det er en fordel med matematikk eller norsk som supplerende fag.
  • 200% lærerstilling i spesialundervisnig. Søkere med matematikk, naturfag og norsk vil bli prioritert.

Kontaktlærerarbeid må kunne påregnes.

Søkere med lektorutdanning vil bli proritert.

Kandidater som avslutter pedagogisk utdanning våren 2023 kan også søke.

Avdelingsleder

Søk på stillingen her: Ledig stilling som avdelingsleder ved Vadsø videregående

Vadsø vgs har ledig stilling som avdelingsleder med tiltredelse 01.08.2023.

Vadsø videregående har ca.190 elever og 50 ansatte. Lederteamet på skolen består av rektor, assisterende rektor, to avdelingsledere og en ressursleder. Vadsø videregående skole er i kontinuerlig utvikling og har stort fokus på bærekraftig opplæring og å videreutvikle profesjonsfellesskapet på skolen.

Avdelingslederen skal sammen med de andre i lederteamet dekke alle ledelsesoppgaver ved skolen. Avdelingslederstillingen er en 100% fast stilling, der undervisning kan inngå.