Koronainformasjonsbrev til foresatte og elever

Skolestart i lys av koronasituasjonen

For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak på skolen. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge.

Les brevet her. (PDF, 398 kB)