Informasjon om undervisning under eventuell busstreik

Sentraladministrasjonen ved Fylkeskommunen har sendt ut informasjon om undervisning under eventuell busstreik ved videregående skoler i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Det vises til Tariffoppgjøret 2020, og den pågående streiken i bussbransjen som har vart fra 20. september. Arbeidstakerorganisasjonene har foreløpig tatt ca. 3000 bussjåfører ut i streik, og varsler ytterligere opptrapping fra og med lørdag 26. september ved arbeidstidens start. Denne opptrappingen vil blant annet gjelde Finnmark, og Boreal Buss AS har varslet fylkeskommunen om at dette vil omfatte alle deres lokasjoner.

Dersom streiken trappes opp som varslet, vil det bety at all busstransport innen ruteområde Finnmark vil stoppe opp fra og med lørdag morgen.  Dette vil omfatte bybusser, distrikts- og ekspressruter og skolekjøring.

 

Fylkeskommunen vil derfor henstille til at elever og foresatte i skolene, samt ansatte ved bedrifter, kommuner m.m. informeres om at det ved en eventuell streik ikke vil være et offentlig transporttilbud de kan benytte.

 

Dersom streiken trappes opp som varslet, fra lørdag 26. september, gjelder dette:

  • Ordinær undervisning på videregående skoler i tffk under busstreik
  • Alle oppfordres til å finne alternativ transport
  • Elever som bor innenfor 6 km må gå/sykle/finne annen transport
  • Elever utenfor 6 km til skolen, som ikke finner alternativ transport, ivaretas tilsvarende de som har fravær pga symptomer (korona) og slipper fravær dersom de følger tilbudet fra skolen
  • Rektor kan avvike fra punktene ovenfor dersom lokale forhold tilsier dette

 

Utdanningsdirektoratet har uttalt at regelverket ikke sier noe om hvilken rett elevene har til opplæring ved en busstreik, men oppfordrer skolene til å finne gode løsninger og legge til rette for at elevene kan gjøre noe skolearbeid hvis de må være hjemme.

Til toppen