Info om Elev-, lærling- og mobbeombudene i Troms og Finnmark

Det er per i dag minimert reisevirksomhet og skolebesøk på grunn av COVID-19 og smittevern, men de er klare for å følge opp straks situasjonen åpner for det igjen.

Ombudene er tilgjengelig via telefon, chat, mail og digitale møter, og de deltar gjerne på digitale skolebesøk.

For å nå ut med informasjon om tilgjengelighet og tilstedeværelse har de laget en informasjonsfilm:

 

Her kan du lese mer om Elev-, lærlig- og mobbeombudet

Til toppen