Husk å søke utstyrsstipend!

Husk å søke utstyrsstipend til det ney skoleåret.

Så snart du har fått skoleplass for skoleåret 2023-2024 kan du søke lånekassen for stipend til utstyr eller hvis du er borteboer. Stipend er ikke det samme som studielån, som studenter i høyere utdanning får. Stipend er penger du får og ikke må betale tilbake.

Utstyrsstipendet skal bidra til å dekke det du trenger av utstyr på den linjen du tar, som for eksempel PC eller kokkeklær. Hvor mye du får, er avhengig av hvilken linje du tar. Det finnes også stipend for deg som ikke kan bo hjemme, har lang reisevei til skolen eller kommer fra en familie med lav inntekt. Du må oppfylle bestemte vilkår for å få slike stipend.

Les mer og søk stipend på lånekassen.no