Gjeninnføring av unntak fra fraværsregelen

Elever med symptomer skal ikke behøve å gå til fastlegen sin for å dokumentere fraværet. Regjeringen gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret.

Elever trenger ikke lenger å kontakte fastlegen sin for å dokumentere fravær som har helserelatert årsak. Myndige elever kan melde sykdomsfravær selv, foreldre må bekrefte slikt fravær for elever under 18 år. 

Melding om fravær av helsegrunner skal altså ikke med i fraværsgrensen på 10%, og heller ikke føres på vitnemål og kompetansebevis.

Unntaket som nå gjeninnføres vil gjelde for alt fravær av helsegrunner hele skoleåret 21/22. I helsegrunner inngår også Covid-19-relatert fravær som testing og karantene/isolasjon.

De nye reglene vil også ha tilbakevirkende kraft for meldt sykefravær helt fra skolestart. 

Les mer om dette her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-gjeninnforer-unntak-fra-fravarsreglene-ut-skolearet/id2884378/

Til toppen