Foreldremøter

Tirsdag 15.9. gjennomføres det foreldremøter på VG1. Innkalling til foreldre/foresatte er på vei.

På grunn av covid-19-situasjonen må vi gjøre dette klassevis på klasserommene. Kontaktlærerne vil være møteledere, og gjennomgår nødvendig informasjon om klassen, klassemiljøet og skolen generelt.

Ledelsen vil være med på oppstarten; presentere seg selv og si litt om skolens satsings- og fokusområder. Derfor vil de ulike foreldremøtene starte på ulike tidspunkt, etter følgende plan (dette vil også gjøre at vi tar smittevernhensyn og unngår trengsel):

1STA: 17.30

1STB: 17.40

KMA: 17.50

1HOA: 18.00

1ELA: 18.10

1TPA: 18.20

1TPB:  18.30

 

Velkommen!