Elever og lærlinger med ungdomsrett kan søke om stipend og lån

Søknaden for elever og lærlinger med ungdomsrett er nå åpen. Mange elever må likevel vente til Vigo-opptaket er klart i juli.

Hvem kan søke nå?

  • Elever som allerede har opptak til videregående opplæring
  • Læringer med gyldig lærekontrakt
  • Elever ved private videregående skoler i Norge, som ikke har søkt opptak i Vigo
  • Elever som skal på utveksling til utlandet

Hva må være på plass før elevene og lærlingene kan søke om stipend og lån?

  • Elevene kan søke når de har fått tildelt skoleplass
  • Lærlingene kan søke når lærekontrakten er godkjent både av arbeidsgiver og fagopplæringskontoret.
  • Lærekandidater og praksisbrevkandidater kan søke når de har en godkjent opplæringskontrakt.

Alle fylkene har første opptak i løpet av første halvdel av juli. Elever som har fått opptak til førstevalget kan da søke. Elever som er tatt inn på andrevalget eller et lavere ønske, og har takket ja, kan også søke.

Alle som ønsker å stå på venteliste, må vente med å søke stipend og lån til opptaket er klart. Søknaden er åpen for alle elever fra 1. august.


Vennlig hilsen

Lånekassen


Les mer på Lånekassen sine nettsider.

Til toppen