Eksamensnytt

Alle eksamener med unntak av muntlig eksamen er avlyst. Det er presisert at det betyr at muntlig praktiske og praktiske eksamener bortfaller. 

Eksamen for elever med behov for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal gjennomføres. Fylkeskommunen kan avholde ny, utsatt og særskilt eksamen våren 2021 for NUS elever. Elevene skal ta eksamen sammen med privatistene våren 2021. Dette er elever som har IV fra de to siste skoleårene. Disse elevene må kontakte Odd Erik snarest.  

Privatisteksamen skal gjennomføres som planlagt.

Mer info på Udir sine nettsider.

Til toppen