COVID-19-melding

Etter forrige ukes smittespredning satt ledelsen seg ned sammen med kommuneoverlegen. 

Nå er det ukontrollert smitte i Finnmark/nærområdet vårt. Alle må ha lav terskel for å teste seg. Vi minner om at dersom du har symptomer på luftveisinfeksjoner, må du holde deg hjemme til du har fått negativt svar på test.

Det er IKKE tillatt å møte på skolen hvis du er syk.

Nå må vi passe på hverandre slik at vi ikke utsetter hverandre for fare.

Hold avstand, vask hendene og bli hjemme hvis du er syk.

 

Med vennlig hilsen,
Marianne Fjellheim
Rektor

Til toppen