Elever og HMS-håndboka

HMS-håndboka vil være særlig relevant for elever i som har risikoutsatte praktiske aktiviteter som del av opplæringa, som for eksempel aktiviteter på verksted, kjemilab, gårdsarbeid, og arbeid på fartøy.

Elevene har i disse tilfellene tilnærmet samme rettigheter og plikter som andre arbeidstakere når det gjelder helse, miljø og sikkerhetsbestemmelser og bestemmelser om varsling av kritikkverdige forhold. For disse elevene vil det være mye relevant å hente i HMS-håndboka Simployer, og vi har derfor valgt å gjøre den tilgjengelig for elevene.

Elever og ansatte kan også laste ned HMS-håndboka via app på mobil.

HMS-håndboka kan du lese her (krever innlogging).

Elevene har brukernavn tffkelever, og passord hms123.

Til toppen