Elever og HMS-håndboka

HMS-håndboka vil være særlig relevant for elever i som har risikoutsatte praktiske aktiviteter som del av opplæringa, som for eksempel aktiviteter på verksted, kjemilab, gårdsarbeid, og arbeid på fartøy.

Elevene har i disse tilfellene tilnærmet samme rettigheter og plikter som andre arbeidstakere når det gjelder helse, miljø og sikkerhetsbestemmelser og bestemmelser om varsling av kritikkverdige forhold. For disse elevene vil det være mye relevant å hente i HMS-håndboka.

Lokal HMS-håndboka for Vadsø videregående skole. (PDF, 3 MB)

Hovedvernombud John-Einar Pedersen

AMU-leder Andreas Rushfeldt