Brannalarm

På skolen vår har vi to alarmer - brannalarm og trusselalarm. 

Hva gjør du når alarmene går av?

Brannalarm

Samlingsplass ved brannalarm:

Hovedskolen og nybygg: Samtlige møter opp på parkeringsplassen vest for skolen (mot Veisletta).

2.3.1 A    Generell branninstruks
Ved brann må du handle raskt, riktig og rolig i denne rekkefølgen:

                                        Varsle – Redde - Slukke

  1. Alle må snarest gjøre seg kjent med korteste vei ut av bygningen fra de rom som de                            normalt bruker.

  2. Hvis melding om brann blir gitt skal alle ut av bygningen. Klassen går korteste vei ut og ledes av læreren. Enkeltpersoner finner veien ut selv, og møter på samlingsplass.

  3. Ta ikke med vesker, tøy og lignende som kan hindre rømningen.

  4. Lukk, ikke lås, dører og vinduer.

  5. Straks klassen er ute foretar læreren telling som kontrolleres med klasseliste. Elever skal holde seg samlet i klassen.

  6. Bygningene skal ikke tas i bruk igjen før rektor/avdelingsleder, brannvesen eller brannvernleder gir beskjed om det, eller når brannklokker er avslått.

 

Vær oppmerksom på at ved brann kan giftig røyk eller gass bli spredt via ventilasjonsanlegget. Det er derfor viktig at alle kommer seg raskt ut. Det er ikke tillatt å ta opphold i gang eller andre områder under tak.

Korteste rømningsvei er angitt med grønne markeringslys ved utgangene.

 

Brann må varsles straks

  • Via manuelle brannmeldere og
  • Brannvesenet på telefon 110.

 

Samlingsplass ved brannalarm er parkeringsplass vest for hovedbygningen.

Leder på samlingsplass er Rektor som tar i mot brannvesen og melder fra om situasjonen og evakueringen av bygget.