Skolebevis

Du finner ditt digitale skolebevis i mobilappen «Visma in School».

Beviset vil kunne brukes som identitetskort ved for eksempel eksamen og andre anledninger. Fra 1. januar kan du også bruke det som lånekort på biblioteket.

Her kan du laste ned appen «Visma inSchool»

App Store 

Google Play

Få en introduksjon til Visma in School her.