Rombooking

Ved Vadsø vgs kan elevene booke studierom ved behov.

Booking av studierom

Regler for studierom:

  • Dempet stemmebruk – rommet er ment for lesing og studier – ikke diskusjoner
  • Ingen spising – det gjør vi i kantina
  • Booking av rom på nett – er det fullt, så er det fullt
  • Vask av arbeidspulten før du setter deg ned - smittevern