Sosialpedagogisk rådgivning

Trenger du råd og veiledning?

Sosialpedagogisk rådgiver er tilknyttet elevtjenesten ved Vadsø videregående skole og vi samhandler rundt forbyggende arbeid og oppfølging av elever. Vi i elevtjenesten jobber kontinuerlig med et trygt, godt og inkluderende skolemiljø for alle, og kan gi råd og veiledning i skolehverdagen.

Sosialpedagogisk rådgiver kan også hjelpe deg med kartlegging av norkkunnskaper, både skriftlig og muntlig, hvis du har et annet morsmål enn norsk.