Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier Monica Stavseth har kontortid på Vadsø videregående skole hver torsdag 09-15 og har kontor i biblioteksbygget.

Skolehelsetjenesten

Du kan ta kontakt/sms på tlf. 48 50 72 46/789 42 550, eller mail: monica.stavseth@vadso.kommune.no for å avtale time.

Helsesykepleier kan gi råd og veiledning i forhold til fysisk, psykisk og seksuell helse, for eksempel:

  • Har «Åpen dør» - og er tilgjengelig for elevene
  • Gir veiledning og rådgivning i helserelaterte og personlige spørsmål
  • Gir generell helseopplysning og underviser om enkelte emner
  • Samarbeider med foreldre, lærere/rådgivere, PPT og andre aktuelle instanser
  • Ordne time hos skolelege, henvise videre i hjelpeapparatet ved behov