Elevundersøkelsen

Her finner man infoskriv og informasjon om elevundersøkelsen for foresatte og elever.

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

Skolene har ansvaret for at foreldre og foresatte til elever under 18 år blir informert om gjennomføring av Elevundersøkelsen.

Infoskriv og informasjon om Elevundersøkelsen finner du under.

 

For elever

Infoskriv om elevundersøkelsen:

 

For foreldre og foresatte

Informasjon til foreldre og foresatte om elevundersøkelsen