Nettbaserte hjelpemidler på eksamen

Skolen skal gi kandidatene en oversikt over de hjelpemidlene som er tillatt for det enkelte fag. Kandidatene er selv ansvarlige for å ta med hjelpemidlene til eksamen.

På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av internett.

Her finner du en oversikt over alle hjelpemidler som er tillatt.