Fagopplæringskoordinator

Hva kan fagopplæringskoordinatoren hjelpe med?
Fagopplæringskoordinatoren samarbeider med rådgiverapparatet, Oppfølgingstjenesten, NAV og Opplæringskontorene i forhold til å hjelpe ungdom å få fullført sin yrkesfagutdanning.

Koordinatoren skal være fylkeskommunens førstelinjetjeneste når det gjelder arbeidet med å få flere lærlinger og lærekandidater ut i et læreforhold.

Noen av fagopplæringskoordinatorens ansvarsområder:

  • Få flere ut i lære - oppfølging av avgangselever som ikke har fått læreplass.
  • Legge til rette for samarbeid mellom skole - opplæringskontor - lærebedrifter: Bedre samhandling, bygge nettverk, avdekke muligheter og behov, veiledning og rådgivning.
  • Bygge nettverk mellom skole og næringsliv.
  • Oppfølging av selvstendige lærebedrifter.