Språk

 

Teknikk og industriell produksjon

Du som velger teknikk og industriell produksjon bør ha praktisk, godt håndlag og være nøyaktig. Du bør både kunne arbeide selvstendig og kunne samarbeide med andre. Interesse for ny teknologi er også viktig.

 

Utdanningsprogrammet TIP fører fram til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, tekoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger og med registrering og dokumentasjon er viktig.

Arbeidsuka er på Vg1 TIP utgjør 35 timer. Av disse er 12 timer avsatt til fellesfagene:

  • norsk
  • engelsk
  • matematikk
  • naturfag
  • kroppsøving

Øvrige timer er fordelt over programfagene. De felles programfagene på Vg1 er:

  • dokumentasjon og kvalitet
  • tekniske tjenester
  • produksjon
  • prosjekt til fordypning

Litt om programfagene:

Dokumentasjon og kvalitet:

Programfaget omfatter bruk av tegninger, skjema, prosedyrer, standarder og digitale verktøy som grunnlag for produksjon og tekniske tjenester. Kvalitetssikring er sentralt i programfaget og inngår i alt fra planlegging, utføring og vurdering til dokumentasjon av en arbeidsoppgave. Arbeid med kvalitetssystem innebærer også registrering og avviksrapportering.

Tekniske tjenester:

Programfaget omfatter metoder og teknikker for måling, regulering, montering, demontering og vedlikehold av maskiner og utstyr. Videre dreier det seg om forståelse
av oppdrag, gjennomføring av disse og dokumentasjon. Programfaget omfatter bruk av verktøy, utstyr og måleinstrument. Metoder for systemdokumentasjon, det å kunne arbeide i tverrfaglige team, kommunikasjon og samarbeid inngår i faget.

Produksjon:

Programfaget omfatter oppgaver og arbeidsmåter som er felles og grunnleggende for alle typer produksjon innenfor utdanningsprogrammet. Videre inneholder programfaget planlegging, produksjon og kvalitetssikring av en arbeidsoppgave og arbeid med maskiner, materialer og produksjonsutstyr. Tekniske ferdigheter, nøyaktighet, å arbeide selvstendig, samarbeidsevne og kommunikasjon inngår i produksjonsarbeidet.
 

Etter Vg1 kan du gå:

Arbeidsmaskiner

Bilskade, lakk og karosseri

Brønnteknikk

Industritekstil og design

Industriell møbeldproduksjon

Industriteknologi

Kjemiprosess

kjøretøy

Laboratoriefaget

Maritime fag

Kontaktperson

Ove Jonny Bjørnsti
Avdelingsleder på Yrkesfag
78 96 36 64