Språk

 

Elektrofag

Du som velger elektrofag må kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør være serviceorientert. Logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. Det stilles strenge krav til kvalitet, pålitelighet, sikkerhet og dokumentasjon. 

Utdanningsprogrammet fører til mer enn 20 fagbrev innenfor installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer. Elektrofag har store lyse verksted og klasserom der teoriundervisning og praktisk arbeid blir kombinert i de samme rommene. Av 35 timers arbeidsuke har du 12 timer i fellesfagene:  

  • norsk
  • engelsk
  • matematikk
  • naturfag
  • kroppsøving

De andre timene blir fordelt over programfagene:

  • automatiseringssystemer
  • elenergisystemer
  • data og elektronikksystemer
  • prosjekt til fordypning

Litt om programfagene:

Elenergisystemer omfatter enkle systemer for lys og varmesystemer og produksjon og distribusjon av elektrisk energi. Integrert i programfaget er kommunikasjon, regelverk, helse, miljø og sikkerhet og bruk av digitale verktøy.

Automatiseringssystemer omhandler styringer av motorer ved hjelp av kontaktorer og PLS (programmerbar logisk styring). Faget omhandler også regulering av enkle prosesser og litt mekanisk arbeid. Integrert i programfaget er kommunikasjon, regelverk, helse, miljø og sikkerhet og bruk av digitale verktøy.  

Data- og elektronikksystemer omfatter enkle systemer for adgangskontroll, alarm, kommunikasjon, databehandling, lyd og bilde. Integrert i programfaget er kommunikasjon, helse, miljø og sikkerhet, entreprenørskap og bruk av standarder og digitale verktøy.

Etter fullført Vg1 kan man fortsette på Vg2 innenfor:

Automatisering
Data og elektronikk (tilbys ved Vadsø vgs.)
Elenergi
Flyfag
Kulde- og varmepumpeteknikk

Kontaktperson

Ove Jonny Bjørnsti
Avdelingsleder på Yrkesfag
78 96 36 64
78 96 36 50