Språk

 

Pedagogisk plattform

Klikk for stort bilde

Skolens visjon:

Et godt sted å være, et godt sted å lære.
Gjennom tilhørighet, kunnskap og samhandling skal Vadsø videregående skole ha et inkluderende og aktivt læringsmiljø, hvor alle opplever mestring, utviklingsmuligheter og arbeidsglede.

Mål:

Skolen skal ha en praksis som gir alle elevene en opplæring ut fra sine behov og forutsetninger, der elevens medvirkning på egen opplæring er reell. Vi tar hele skolen, lokalsamfunnet og regionen i bruk som læringsarenaer.

Opplæringa skal bygge på grunnleggende humanistiske verdier, et utvidet kunnskapssyn og et læringssyn som fremmer elevenes positive selvbilde og mestring. Disse verdiene skal være synlige i hverdagen gjennom metoder, holdninger og kommunikasjon, og skal ha konsekvenser for hvordan vi omgås og arbeider i skolen. Den pedagogiske plattformen vektlegger alle skolens aktørers handlinger i det sosiale og faglig-pedagogiske fellesskapet, og på de ulike læringsarenaene. 
 

Vadsø videregående skole skal legge til rette for:

  • Refleksjon og samarbeid ledere/lærere/elever.
  • Refleksjon og samarbeid mellom lærer/lærer og mellom lærer/elev.
  • Tid for elevsamtaler.
  • Arbeid i fagteam.
  • Arbeid i lærerteam.
  • Godt og konstruktivt samarbeid mellom skolen og hjemmet.
  • At elevrådet får mulighet til aktiv deltakelse i skolens demokratiske prosesser.
     

Kontaktperson

rektor
78 96 36 60