Språk

 

Partnerskapsavtaler

 Glade elever - Klikk for stort bilde

Våren 2014 ble det inngått partnerskapsavtaler mellom Vadsø videregående skole og kommunene Vadsø, Nesseby og Tana. Målsettingen med avtalene er å skape konkrete handlinger som resulterer i at kvaliteten i opplæringa øker, og at flere ungdommer i Finnmark fullfører og består opplæringa. 

Innholdet i partnerskapsavtalene er blant annet:

 • Det etableres fast møtearena for samhandling på rådgivernivå.
   
 • Samarbeidet skal tilby de "svakest presterende elevene" et tilpassa undervisningsopplegg før de starter i videregående opplæring og et pedagogisk oppfølgingsopplegg i videregående skole ved skolestart.
   
 • Samarbeidet innebærer faglig samarbeid i matematikk for lærere i grunnskolen og videregående skole.
   
 • Elever fra grunnskolen hospiterer på videregående skole i faget Utdanningsvalg; jfr. plan for utdanningsvalg.
   
 • Avtalepartnerne skal bidra til holdningsskapende arbeid blant ungdommene, spesielt i forhold til gjennomføring av videregående opplæring.

Kontaktperson

rektor
78 96 36 60