Språk

 

Overgang grunnskole - vgs.

 Klikk for stort bilde

 

Vadsø kommune har i samarbeid med Vadsø videregående skole utarbeidet en plan for overgangen grunnskole - videregående.

Målet med planen er:

  • Sikre god overgang fra grunnskole til videregående skole
  • Unngå omvalg og frafall/bortvalg
  • Opprettholde og videreutvikle godt samarbeid mellom grunnskole og videregående skole.

Planen fokuserer også på rutiner i forbindelse med minoritetsspråklige deltageres overgang til videregående opplæring. Målet for disse er å sikre en god overgang fra grunnskole for voksne til videregående opplæring. Opprettholde og videreutvikle godt samarbeid mellom Vadsø kommune ved Pedagogisk senter og videregående opplæring. Sikre at deltagerne starter på rett programområde og at de gjør valg de har mulighet til å gjennomføre.

Kontaktperson

Karrièreveileder
78 96 36 51