Språk

 

Vertsfamilie - mer enn bare et rom

Elev på vaskerommet - Klikk for stort bildeMange ungdommer i Finnmark under 18 år må flytte hjemmefra for å gå på skole. For mange kan det å reise hjemmefra så tidlig være en stor overgang. Ved å tilby ungdommene en trygg ramme hos vertsfamilier, viser det seg at elevene både trives og klarer skolen bedre. 

Du kan bidra til å gjøre overgangen litt lettere ved å bli vertsfamilie


En vertsfamilie leier ut et rom eller hybel til en elev. Du får et økonomisk bidrag fra fylkeskommunen mot at du til gjengjeld holder kontakt med eleven, skolen og foresatte, spesielt ved fravær. Om det skulle bli problemer vil skolen bistå dere. I tillegg kan du hjelpe til med enkle praktiske ting som vekking, måltider og klesvask etter avtale med eleven.

Skolen hjelper til med å finne elever og vertsfamilier som trives og har månedlig kontakt med begge parter.

Vertsfamilieordning er den tryggeste måten å leie ut for utleier og den tryggeste måten å bo for eleven.

For å bli godkjent som vertsfamilie er det nå krav om politiattest.
 

Spørsmål og svar

 

Hva er vertsfamilieordningen?

Vertsfamilieordningen er et tiltak fra Finnmark fylkeskommune som skal gi borteboende skoleungdom et tryggere bomiljø og bedre forutsetninger for å fullføre skolen.

Hvilke elever er det som får vertsfamilie?

Elevene som trenger vertsfamilier er helt vanlige ungdom i alderen 16-18 år som må flytte hjemmefra for å gå på skole. Skolen bidrar med å finne en elev som passer spesielt godt hos dere. Elever som krever ekstra tilsyn deltar ikke i vertsfamilieordningen.

Hvem kan bli vertsfamilie?

Alle som har et ekstra rom eller en hybel, og som vil hjelpe ungdom i en ny livssituasjon, kan være vertsfamilie.

Hva hvis det oppstår problemer?

Det er veldig få familier som opplever problemer, tilbakemeldingene er snarere at de fleste bare har gode opplevelser. Men om det skulle oppstå problemer, har skolen beredskap for konflikthåndtering og kontakt døgnet rundt. Det gjelder også i helger og på fridager. Skulle det vise seg at leieforholdet byr på vedvarende problemer vil eleven få et annet botilbud.

Hvordan blir jeg vertsfamilie?

Du tar kontakt med din lokale videregående skole, som hjelper deg på vei. Skolen vil i samarbeid med deg finne en elev som kan passe inn hos deg, og bistår med utforming av kontrakt og oppfølging. Hvis du allerede har kontakt med elev som skal bo hos deg, kan dette inngå i vertsfamilieordningen.

Hva forventes av vertsfamilien?

Vertsfamilien skal gi trygge og gode boforhold, samt bidra med sunn og ansvarlig voksenkontakt for ungdom som bor hjemmefra for første gang. Etter avtale kan du bistå med praktiske ting som måltider, vekking og klesvask. Du holder kontakt med elevens familie og skole spesielt med tanke på fravær.

Hva forventes av eleven?

Eleven skal være omgjengelig og følge regler dere har blitt enige om, slik som innetid, rydding og vask. Eleven og vertsfamilie lager en skriftlig kontrakt som beskriver hva som forventes av hverandre.

Hva forventes det av skolen?

Skolen tar kontakt med både elev og vertsfamilie minst en gang i måned. Skolen utbetaler husleie en gang i måned. Skolen bistår med eventuell konflikthåndtering og bytte av elev. Skolen har beredskap for kontakt døgnet rundt, også på fridager og i helger.

Hva får jeg betalt?

Finnmark fylkeskommune betaler et bidrag på 2.000 kroner i måneden. Dette kommer i tillegg til husleie dere avtaler med eleven og eventuelle kostnader knyttet til for eksempel måltider, klesvask og transport.

Hvem kan få vertsfamilie?

Alle elever som flytter hjemmefra for å gå på videregående skole i Finnmark kan få vertsfamilie, så fremt det er nok vertsfamilier. Enkelte skoler har for få vertsfamilier, vi er derfor svært takknemlige for alle som ønsker å bli vertsfamilie! 

Kontaktperson

Solfrid Iversen
Seniorrådgiver
78 96 36 23