Språk

 

Karriereveiledning

Rådgiverkontoret med brosjyrer - Klikk for stort bildeRådgiverkontoret med brosjyrer Ulf Dahlslett Karriereveiledning skal klargjøre og gi innsikt i spørsmål som angår utdanning, arbeid og arbeidsmarked i forhold til egen situasjon. Den skal gi grunnlag for personlige og selvstendige valg av utdanning og yrke.

Du tar kontakt med karriereveileder dersom du:
- Ønsker veiledningssamtale i for til valg av utdanning eller yrke.
- Trenger veiledning i forbindelse med opptak til høyere utdanning.
- Trenger hjelp til å søke skoleplass.
- Har behov for veiledning i forhold til å oppnå studiekompetanse.

- Skal være utvekslingselev og lurer på hvordan du skal få året godkjent.

Karriereveileder jobber også nært med grunnskolene i forbindelse med utdanningsvalg, rekruttering og partnerskapsavtalene.

Vi arrangerer hvert år Karrieredagen ved Vadsø vgs. Arrangementet var et møtested for bedrifter, utdanningsinstitusjoner og ungdom som snart skal velge yrke- og utdanningsvei. Elevene vil også få en unik mulighet til å få kjennskap til forskjellige utdanninger og hvilke yrkesmuligheter ulike utdanninger kan lede til. Skolen ønsker å utruste elevene slik at de blir i bedre stand til å velge sin utdanning og karriere. 

Karriereveileder Kathrine Green: kathrine.green@tffk.no

Kontaktperson

Karrièreveileder
78 96 36 51