Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget (SMU) jobber for et godt og trygt læringsmiljø.

Ved hver videregående skole skal det være et SMU hvor elevene, de ansatte, skoleledelsen og fylkeskommunen er representerte.

SMU skal være satt sammen slik at representantene fra elevene får flertall. Skolemiljøutvalget har møter to ganger pr. halvår.

I skoleåret 2020/2021 består skolemiljøutvalget av:

Marianne Fjellheim - rektor 

Christina Zahl - ass. rektor

Andreas Rushfeldt - avdelingsleder ST

Julianne Åstrøm - lærer 

Andre Baumann Buljo - elev

Sofie Sørensen - elev

Isak Fløgstad Smeland - elev

Anette Christin Johnsen - elev

Julianne Nilsen - elev

Til toppen