Språk

 

Vitnemål

Det utstedes vitnemål til elever som har oppnådd generell eller spesiell studiekompetanse.  Alle vitnemål som skrives ut blir også sendt elektronisk til Samordna opptak.

Hva betyr førstegangsvitnemål når du skal søker høyere utdanning?

Elever som har et førstegangsvitnemål når de søker om opptak til universitet eller høyskole, kommer i kvoten for førstegangsvitnemål.

Et vilkår for å være i denne kvoten, er at søkeren har fått utstedt førstegangsvitnemål etter tre år i videregående opplæring, eller har oppnådd generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Søkeren må ikke ha fylt mer enn 21 år i søkeåret.

I kvoten for førstegangsvitnemål teller bare skolepoengene, dvs. karakterpoeng (gjennomsnittskarakter x 10), og eventuelle fordypningspoeng/realfagspoeng. 50 prosent av studieplassene blir tildelt i denne kvoten.

Elever kan få skrevet ut førstegangsvitnemål bare én gang, bortsett fra ved endring av en eller flere karakterer etter klage.

Det skal stå «Førstegangsvitnemål» på førstegangsvitnemål. Elever som er usikre på om de får eller har førstegangsvitnemål, kan kontakte skolen sin.

Enkelte elever har krav på førstegangsvitnemål selv om de har brukt mer enn tre år på å fullføre videregående opplæring.

Karakterforbedringer

  • I løpet av de tre årene med videregående opplæring kan du gjøre forbedringer i karakterene, få forbedringene med på vitnemålet og likevel fylle kravene til førstegangsvitnemål. Derimot vil forbedringer i karakterene etter at du har fullført videregående opplæring, ikke kunne regnes med i kvoten for søkere med førstegangsvitnemål, bare i den ordinære opptakskvoten.

Erstatte fag

  • Elever kan ikke ta bort et fag fra det ellers ordinære løpet og erstatte det med et annet, og samtidig beholde retten til førstegangsvitnemål.

Overskytende fag

  • I løpet av den ordinære opplæringstida i videregående skole kan du ta så mange programfag du ønsker - som elev og/eller som privatist - og få dem med på førstegangsvitnemålet. Hvis du har flere programfag enn du trenger for å oppfylle minstekravene til fagsammensetning, kan du velge om du vil ha med overskytende fag eller ikke.
    • Men det er en viktig begrensning: Hvis du er trukket ut til eleveksamen i et fag, kan dette faget ikke fjernes fra et førstegangsvitnemål. 

Kontaktperson

Odd Erik Rønning
Ressursleder
78 96 36 96
Karrièreveileder
78 96 36 51