Språk

 

Et år i utlandet?

Mange elever som jobber med skolearbeid i klasserommet - Klikk for stort bildeVil du ta et år som utvekslingsstudent i utlandet kan dette godkjennes som likeverdig med tilsvarende utdanning fra Norge.

Det vanligste er å ta Vg2 Studiespesialisering som utvekslingsstudent. Lånekassen gir ikke støtte til kurs på Vg1-nivå. Det er ikke mulig å få godkjenning for opplæring i utlandet tilsvarende Vg3 i Norge. Hvis du vil ta Vg3 i utlandet, må du få dokumentasjon på fullført og evt. bestått utdanning derfra. Det vil si at du da får et vitnemål fra den skolen hvor du har fullført Vg3.

Å ta et år som utvekslingselev vil normalt ikke forsinke utdanningsløpet. Følgende krav må være oppfylt:

  • Opplæringen skal være på tilsvarende nivå i utlandet.
  • Skolegangen i utlandet skal være fulltidsopplæring i et helt skoleår og alle fagene skal være bestått slik at du hadde vært kvalifisert til oppflytting på skolen i utlandet dersom du hadde fortsatt.

Det anbefales å få med et brev fra skolen i utlandet som kan bekrefte at disse to punktene er oppfylt.

Du har selv ansvaret for å skaffe seg realkompetanse i de fag som ikke kommer til uttrykk på vitnemålet, og som du skal fortsette med på Vg3. (F.eks. norsk, historie og fremmedspråk dersom du må ha det på Vg3.) Merk at du har et særlig ansvar for å tilegne deg lærestoffet i disse fagene mens du er borte. Ta med læreplan og lærebøker og hold kontakt med lærer via Fronter.

Opplæringen må inneholde minst to fag som du kan bygge videre på i Vg3 slik at du kan tilfredsstille kravet om programfag i det valgte programområdet. Hvis det mangler dokumentasjon på disse Vg2-kursene, må fagene tas som privatist.

Du må følge opplæringen i alle fag på neste årstrinn ved tilbakekomst til Norge. Du må selv søke om skoleplass på www.vigo.no innen 1. mars. Innlogging skjer med MinID. Selve godkjenningen av året gis etter at skolen har mottatt dokumentasjon fra utlandet.

Utvekslingselever har samme fortrinnsrett til plass på egen skole som de elevene som gjennomfører Vg2 på skolen. Forutsetningen er at reglene for godkjenning er fulgt.

Dokumentasjon for fullført og bestått skoleår i utlandet må vedlegges det norske vitnemålet for at dette skal være gyldig.

Kontaktperson

Karrièreveileder
78 96 36 51
Odd Erik Rønning
Ressursleder
78 96 36 96