Språk

 

Standpunkt

Standpunktkarakter gis i fag som er avsluttende. At et fag er avsluttende betyr at karakteren kommer på vitnemålet. Elever kan kun komme opp til eksamen i fag hvor det blir gitt standpunktkarakter.

 • Vg1 yrkesfag: Alle fag er avsluttende bortsett fra norsk, engelsk, kroppsøving, samisk 1. eller 2. språk og finsk 2. språk.
 • Vg2 yrkesfag: Alle fag er avsluttende.
 • Vg1 studiespesialisering: Engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og geografi er avsluttende.
 • Vg2 studiespesialisering: Alle fag er avsluttende bortsett fra norsk, historie, kroppsøving, samisk 1. eller 2. språk og finsk 2. språk. Fremmedspråk avsluttes på Vg2 for elever som leste fremmedspråk tre år på ungdomsskolen. Øvrige elever må lese fremmedspråk også på Vg3.
 • Vg3 studiespesialisering: Alle fag er avsluttende.

Elevene har anledning til å klage på standpunktkarakterer. Klagefristen er 10 dager fra karakteren offentliggjøres i SkoleArena.

 • Dersom du får karakteren 1 i standpunkt og blir trukket ut til eksamen i faget består du faget dersom du står på eksamen.
   
 • Dersom du får IV i standpunkt kan du likevel gå opp til eksamen dersom du har klagd eller klagefristen ikke er ute. Ved medhold på klage blir eksamenskarakteren tellende. Dersom du velger å ikke klage, eller ikke får medhold, blir eksamen annullert.
   

Kontaktperson

Ove Jonny Bjørnsti
Avdelingsleder på Yrkesfag
78 96 36 64
Andreas S Rushfeldt
Avdelingsleder Studiespesialisering
78 96 37 51