Språk

 

Hvordan søker du?

Elever videregående - Klikk for stort bilde

 

Du har rett til inntak på 1 av 3 valgte utdanningsprogram, men ikke en bestemt skole. Retten til videregående opplæring gjelder i det fylket der du er bostedsregistrert. Det er ikke mulig å søke elektronisk etter 1. mars. Etter dette må du henvende deg til inntakskontoret for hjelp. Du må føre opp 3 ulike utdanningsprogram i prioritert rekkefølge ved søking til Vg1. Har du ikke nok poeng til å komme inn ved de skolene du har søkt til, kan inntakskontoret tilby deg skoleplass ved en annen skole.

 
Ved søking til Vg2 må alle fag på Vg1 være bestått, og for søking til Vg3 må alle fag på Vg2 være bestått.Ved søking til Vg2, Vg3 eller læreplass har du rett til å komme inn på ett programområde som bygger på det Vg1/Vg2 du har fullført og bestått.

Kontaktperson

Rådgiver
78 96 30 54