Språk

 

Inntak til videregående skole

Frist for å søke om ordinær skole- eller læreplass er 1. mars. Frist for å søke om fortrinnsrett, individuell vurdering, som minoritetsspråklig søker eller som lærekandidat er 1. februar. Dersom du ønsker å være deltidselev søker du direkte til skolen; du må ha søkt før skolestart og du får svar innen utgangen av august.

Hvis du har fullført grunnskole har du etter søknad rett til videregående opplæring. Du må ha bostedsadresse i fylket, samt ta ut din rett innen utgangen av det året du fyller 24.

1. februar er søknadsfrist for:

 • Søkere med rett til inntak etter individuell vurdering
 • Søkere med fortrinnsrett til særskilt prioritert utdanningsprogram på Vg1
 • Søkere med fortrinnsrett grunnet sterkt nedsatt funksjonsevne
 • Søkere med fortrinnsrett til opplæring i eller på tegnspråk
 • Lærekandidatsøkere
 • Minoritetsspråklige søkere med kort botid (under 6 år)
 • Pasvik folkehøgskole
   

1. mars er søknadsfrist for:

 • Ordinært inntak til videregående skole
 • Formidling til læreplass

Fram til søknadsfristen utløper kan du logge deg inn og endre søknaden din så mange ganger du vil.

Husk at du må svare på tilbud om plass og/eller ventelisteplass. Du risikerer å miste plassen dersom du ikke svarer! Det lureste er derfor å registrere forhåndssvar når du søker. Du får svar på din søknad i uke 27. Står du på venteliste får du ny status i uke 29. I uke 31 overtar skolene inntaket, og du kan ta direkte kontakt med skolen for tilbud eller status på venteliste.

Din opplæringsrett varer normalt

 • 3 år innen 5 sammenhengende år ved opplæring i skole
 • 4 år innen 6 sammenhengende år ved opplæring i bedrift
 • Evt. ett år lengre ved omvalg av utdanningsprogram eller programområde

Du bruker ett år av din opplæringsrett hvis du er i opplæring etter 1. november i skole eller etter 6 måneder i bedrift. 

Du konkurrerer om skoleplass på bakgrunn av dine karakterpoeng. Dersom du ikke er folkeregistrert i Finnmark når du søker må du dokumentere flytting overfor Inntakskontoret senest 15. juni. Deltidselever må søke innen skolestart om høsten. Når du er deltidselev følger du færre fag enn en heltidselev. Som deltidselev får du termin- og standpunktkarakterer. Det stilles krav til frammøte på lik linje som med heltidselever. Du kan også trekkes ut til eksamen på lik linje som heltidselever. Deltidselever har rett til gratis læremidler; disse låner du på biblioteket. Merk at du ikke kan være deltidselev og privatist i samme fag. Så lenge du er deltidselev bruker du av retten din dersom timetallet utgjør mer enn 1/3 av fullt kurs.

Kontaktperson

Karrièreveileder
78 96 36 51
Toril Steinsvik
78 96 36 69