Språk

 

Elevenes psykososiale miljø

Klikk for stort bildeVadsø videregående skole er en skole som er opptatt av trivsel, trygghet og forutsigbarhet. Det skal vises raushet og toleranse, og være rom for alle.

Skolens visjon: 
"Et godt sted å være, et godt sted å lære.
Gjennom tilhørighet, kunnskap og samhandling skal Vadsø videregående skole ha et inkluderende og aktivt læringsmiljø, hvor alle opplever mestring, utviklingsmuligheter og arbeidsglede."

Vårt felles verdigrunnlag beskriver vårt menneskesyn og våre holdninger til elever, foresatte og oss selv. Det skal aldri være tvil om at skolen praktiserer nulltoleranse overfor mobbing og annen krenkende adferd.

Kontaktperson

rektor
78 96 36 60