Språk

 

Fravær og permisjon

Klikk for stort bildeAlt fravær registeres i SkoleArena. For inntil 10 dager i et skoleår kan elever kreve at fravær ikke føres på vitnemål eller kompetansebevis.

Dokumentert fravær skal det søkes permisjon for. Dette gjelder:
- Helse- og velferdsgrunner
- Arbeid som tillitsvalgt
- Politisk arbeid
- Hjelpearbeid
- Lovpålagt oppmøte
- Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå
Utfylt skjema leveres kontaktlærer.

For fravær som ikke omfattes av ordinær permisjonssøknad, skal skjemaet varsel om fravær benyttes. Skjemaet leveres/sendes til kontaktlærer.

Elever som ønsker studiedag må søke minst tre dager før den aktuelle dagen. Alle faglærerne må godkjenne tidspunktet for uttaket. Det er ikke tillatt å bruke selvstendig studiearbeid på dager der hvor det ligger prøver, framføringer eller andre avtalte vurderingssituasjoner. Eleven har selv ansvar for å ta igjen den undervisninga eleven har gått glipp av.

Studiedager kan tas ut slik:
Vg1: To studiedager pr. opplæringsår
Vg2: To studiedager pr. opplæringsår
Vg3: Tre studiedager pr. opplæringsår

Kontaktperson

Ove Jonny Bjørnsti
Avdelingsleder på Yrkesfag
78 96 36 64
Andreas S Rushfeldt
Avdelingsleder Studiespesialisering
78 96 37 51
Rachel Merethe Johnsen
Konsulent
78 96 36 35